• Kontaktujte nás
  • info@brandinstitute.sk

O nás


O Brand Institute


Brand Institute je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave, zameraná na strategický rozvoj brandingu, verejnej politiky a zapojenia komunity. Založená v roku 2009, stojíme ako maják inovácií a vplyvu na Slovensku a za jeho hranicami.

V Brand Institute sa zameriavame na iniciatívy brandingu ako Rashori Platforma, ktorá spája inovatívne nápady s potenciálnymi investormi, a naše dielne tvorby značiek, ktoré poskytujú hlboké náhľady na efektívnu tvorbu značiek. Naše iniciatívy sú navrhnuté tak, aby premostili rozdiel medzi kreativitou a trhovou životaschopnosťou.

Naše strategické rozvojové projekty zahŕňajú Index podnikateľov, ktorý hodnotí a zlepšuje výkon slovenských podnikov, a Smart stratégiu pre Trnavu, zameranú na podporu regionálnej konkurencieschopnosti a zlepšenie kvality života prostredníctvom strategických verejných politík a postupov.

Zaoberáme sa tiež hlboko zapojením komunity a politikou, organizujeme verejné konzultácie na formovanie udržateľných verejných politík a hostíme networkingové udalosti, ktoré uľahčujú zmysluplnú výmenu medzi podnikmi, politikmi a podnikateľmi.

Rozsah našej práce sa rozširuje na analýzy a tvorbu značky národa, kde využívame dátové stratégie na podporu rozhodovania a zlepšenie povesťi Slovenska na globálnej scéne. Naše úsilie v týchto oblastiach má za cieľ zdvihnúť značku krajiny a vyvinúť robustné stratégie, ktoré odrážajú dynamickú povahu dnešného globálneho trhoviska.

Brand Institute funguje ako nezávislá, apolitická entita pod registračným číslom 42174180. Sme zdrojom a centrom pre tých, ktorí chcú dosiahnuť významný vplyv prostredníctvom brandingu a strategických inovácií.

Zahrnuté obchodné aktivity:

  • Poradenstvo v oblasti podnikania, organizácie a ekonomiky
  • Administratívne služby
  • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  • Poskytovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • Organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

Brand Institute je dobrovoľné združenie občanov založené podľa zákona č. 83/1990 Zb., nezávislé, otvorené, apolitické, a zamerané na uspokojovanie potrieb a záujmov svojich členov prostredníctvom konzultácií, networking, vzdelávania, školenia a ďalších potrebných foriem v oblasti marketingu a tvorby značky na všetkých úrovniach ekonomickej a štátno-politickej činnosti.